Odpady

Úspěšná opatření v nakládání s odpady na úrovni obcí

Publikace se snaží popsat některé systémy nakládání s odpady a jejich úspěchy. I když se přes veškerou snahu nepodařilo získat z obcí zcela porovnatelná data, jde o velmi inspirativní studii.

(Publikace)

Technologie pro skládkování odpadů

Novela zákona o odpadech z roku 2014 požaduje od roku 2024 ukončit skládkování směsných komunálních odpadů. V tomto informačním listu se dočtete, jaké technologie jsou k dispozici pro řešení tohoto cíle a jak na ně pohlíží ekologická organizace Hnutí DUHA.

(Publikace)

Tudy ne, přátelé

Pozice Hnutí DUHA k debatě o biopalivech.

(Publikace)

Průzkumy ložisek zlata v české krajině

Proč a jak můžeme pomoci postiženým obcím.

(Publikace)

Chytré popelnice

Proč je lepší, aby stát kombinoval dobrou recyklaci s výrobou energie ze zbytkového odpadu, než aby přestal s podporou třídění a postavil řadu velkospaloven.

(Publikace)

Recyklace 2.0: Jak stát může snížit plýtvání surovinami

Česká ekonomika naprosto zbytečně vyhazuje miliony tun kvalitních surovin. Na skládkách nebo ve spalovnách končí recyklovatelné materiály. Naprosto zbytečně proto roste závislost země na přírodních surovinách i na dovozu ropy, plynu, kovů a jiných komodit.Tato studie navrhuje, jak se ze slepé uličky dostat ven.

(Publikace)

Snadnější třídění odpadů

Deset recyklovaných PET lahví stačí k výrobě trička, patnáct kartonů od džusu lze předělat na dětské leporelo. Chceme, aby třídit odpad bylo nejen správné, ale také snadné – stejně pohodlné jako jej sypat do popelnice.

(Stránka)

Méně je více

Publikace o efektivním využívání hliníku, bavlny a lithia v Evropě díky třídění, recyklaci a znovupoužití.

(Publikace)

REdUSE

Evropa spotřebovává neúměrně vysoké množství přírodních zdrojů.  V přepočtu na jednoho obyvatele je to po severní Americe nejvíce ze všech kontinentů. Většina těchto zdrojů se však nachází mimo Evropu a jejich získávání tam působí řadu environmentálních a sociálních problémů.

Tento stav již není udržitelný. Není spravedlivé, aby za naši spotřebu platili obyvatelé jiných kontinentů a jejich životní prostředí. 

(Stránka)

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Odpady