Ministr Chalupa opět mystifikuje novináře a veřejnost – tentokrát s tříděním odpadů

Na reprezentačním fóru říká A a jeho úřad dělá B.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa opět říká na veřejnosti něco jiného, než ve skutečnosti dělá. Tentokrát se jeho manipulace netýkají zákona o NP Šumava, ale odpadů. Ministr se ve čtvrtek 9. května nechal několikrát slyšet na reprezentačním fóru před politiky a novináři [1], že podíl recyklace komunálních odpadů a spalování si představuje 50:50. Ministerstvo pod jeho vedením však poloviční podíl recyklace komunálních odpadů dlouhodobě odmítá.

Zde je pár ilustrativních příkladů:

  • v únoru 2012 ministr Chalupa navrhuje, aby se vláda přestala snažit o dosažení závazné plánované 50% míry recyklace komunálních odpadů: „Cíl [zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % je však nejpřísnější zvolenou variantou z možností, daných Evropskou komisí... je vhodné v budoucnu cíl Plánu odpadového hospodářství upravit“ [2],
  • v září 2012 Chalupův úřad přímo zpochybňuje padesátiprocentní míru recyklace: „třídění a následná recyklace odpadů má svoje technologické a ekonomické hranice (původní nastavený cíl 50% recyklace komunálního odpadu je zcela nereálný a chybný)“ [3],
  • v září 2012 ministr Chalupa jako člen vlády schválil „Akční plán pro biomasu 2012-2020“, který nepočítá s 50% mírou recyklace ani v roce 2020 [4].

Polovinu svých komunálních odpadů přitom již řadu let let recykluje několik měst, například Olomouc, Semily nebo Svitavy [5]. V zahraničí je míra recyklace ještě vyšší a dosahuje i 70%, jako například v belgickém Vlámsku.

Hnutí DUHA prosazuje, aby vláda investovala do snadnějšího třídění a lepší recyklace pro domácnosti namísto do spaloven. Ekologická organizace podporuje také chytrou výrobu energie z vytříděného odpadu, například v bioplynových stanicích. Nesouhlasí však se stavbou obřích spaloven směsného odpadu, které zbytečně likvidují velké množství kvalitních, recyklovatelných surovin a produkují toxický odpad. Recyklace musí mít před spalováním přednost.

Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady Hnutí DUHA, řekl:
„Ministr Chalupa by neměl novinářům a veřejnosti lhát. Pod jeho vedením ministerstvo dlouhodobě pracuje na tom, aby se recyklace zmrazila na současné úrovni a statisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin proletělo komínem čtrnáct nových obřích spaloven odpadků za více než 65 miliard korun.“

Poznámky:
[1] Reprezentační konference v hotelu Ambassador „Budoucnost energetiky v ČR II - Může boj o suroviny v ČR skončit bez poražených?“,  viz http://konference.e15.cz/probehle-konference
[2]  Viz. strana 93, Šestá hodnotící zpráva o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky za rok 2010. Dokument k dispozici zde: http://www.mzp.cz/cz/plneni_narizeni_vlady
Tisková zpráva Hnutí DUHA k tomuto dokumentu je zde:
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/chalupa-navrhuje-mene-recyklovat-surovi...
[3] Viz. strana  272, 1. Návrh Plánu odpadového hospodářství ČR, odbor odpadů MŽP, Praha, 20.9.2012. Dokument k dispozici zde: http://www.ceskapozice.cz/sites/default/files/file_attachments/poh_1_dra...
Tisková zpráva Hnutí DUHA k tomuto dokumentu je zde:
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-chalupa-planuje-vice-odpadu
[4] Viz tabulka  9 na straně 17 počítá s tím, že v roce 2020 vznikne bezmála 4 miliony tun směsných komunálních odpadů (odpady, které skončí na skládkách nebo ve spalovnách) z celkového množství 6 milionu tun komunálních odpadů. Pro recyklaci se tedy nepočítá s více než 2,1 milióny tun, což není 50% z celkových 6 miliónů.
Dokument k dispozici zde: http://eagri.cz/public/web/file/179051/APB_final_web.pdf
[5] Tiskové zpráva Hnutí DUHA z 25. dubna 2013. K dispozici zde:
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/olomouc-celostatnim-sampionem-v-trideni...