Nová evropská studie: rys na Šumavě nemusí přežít

Vědci a dobrovolníci Rysích hlídek chystají o víkendu mezinárodní setkání v Prášilech

Evropští vědci upozorňují, že populární výskyt rysa ostrovida na české, bavorské a rakouské straně Šumavy nemá do budoucna jistotu. Dospěli k tomu genetickou analýzou biologických vzorků rysa (například trusu) sebraných na bavorské straně Šumavy. Tým expertů z Německa, Polska a Ruska v nové studii [1] označil naši největší populace rysa za ohroženou.

Velké šelmy, zejména vlci, se sice do většiny evropských zemí vracejí, situace na Šumavě a Pošumaví je ale odlišná od tohoto trendu. Příčinou je omezený počet zdejších rysů, nízká genetická variabilita a také izolovanost šumavské populace ve středoevropském prostoru. Na vině je přitom především pytláctví, které zabraňuje šíření šelmy do přilehlých oblastí. Aktuální zoologické výzkumy [2] uvádějí, že na Šumavě a v Pošumaví se vyskytuje 65 dospělých rysů. To je o několik desítek méně než před zhruba patnácti lety, kdy jich v jihozápadních Čechách mohlo žít kolem stovky [3].

Zoologové a ochranáři se shodují, že je třeba s genetickým výzkumem pokračovat, zvýšit počet analyzovaných vzorků a oblast sběru rozšířit také na české a rakouské území. Díky tomu bude možné zpřesnit závěry výzkumu i konkrétní způsoby ochrany rysa.

O nadcházejícím víkendu se v šumavských Prášilech sejdou čtyři desítky českých a bavorských ochranářů, kteří se profesionálně či dobrovolnicky věnují ochraně rysa ostrovida. Budou sdílet zkušenosti s mapováním a ochranou rysa a hledat způsoby, jak nepříznivý vývoj zvrátit. Vystoupí zoologové ze Správy Národního parku Šumava, bavorské organizace BUND Naturschutz či Masarykovy univerzity. Budou diskutovat i o tom, jak zlepšit přijetí rysa místními lidmi a zvětšit povědomí o ekologickém významu velkých šelem v naší krajině.

Hlavním organizátorem setkání jsou Hnutí DUHA a bavorská organizace BUND Naturschutz, které se tématu ochrany velkých šelem a divoké přírody v obou zemích věnují víc než patnáct let. Na české straně Šumavy skončila na jaře jedenáctá sezóna Rysích hlídek Hnutí DUHA [4], během níž se po stopách šumavských rysů vydalo přes 150 dobrovolníků.

Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek na Šumavě, řekla:
Evropští vědci varují v nové studii, že populární rys ostrovid nemusí na Šumavě přežít. Hlavně vinou pytláctví se šumavská populace rysů zmenšila až o třetinu a trpí tím, že není propojená s dalšími oblastmi v Evropě obývanými rysem. To má negativní genetické následky. O to důležitější je práce dobrovolníků našich Rysích hlídek na Šumavě, kteří už jedenáct let přinášejí cenné zprávy z terénu.“

„Ve spolupráci se Správou NP a CHKO Šumava a Správou CHKO Blanský les či ochranářskou organizací ALKA Wildlife se naši dobrovolníci podílejí na sběru biologických vzorků, kontrole fotopastí a analýze získaných záběrů či na osvětě mezi místními lidmi. Intenzivní mezinárodní odborná spolupráce a systematická dobrovolnická práce pod odborným vedením mohou přinášet kvalitní vědecké poznatky a přispět k lepší ochraně populárních, přesto ale prozatím stále ohrožených velkých šelem. Proto si o nadcházejícím víkendu budou vědci a dobrovolníci vyměňovat zkušenosti na mezinárodním setkání v Prášilech.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] James K. Bull, Marco Heurich et al: The effect of reintroductions on the genetic variability in Eurasian lynx populations: the cases of Bohemian–Bavarian and Vosges–Palatinian populations

[2] http://www.selmy.cz/clanky/dostupnost-prirozeneho-prostredi-neni-limitujicim-faktorem-rozsireni-cesko-bavorske-populace-rysa-ostrovida/, http://translynx.selmy.cz/.

[3] Podrobněji například zde: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/rys-ostrovid-v-ceske-republice/.

[4 ] Více o Rysích a Vlčích hlídkách Hnutí DUHA: http://www.selmy.cz/ochrana/hlidky/.

Setkání dobrovolníků a pracovníků Hnutí DUHA a bavorské organizace BUND Naturschutz se koná díky finanční podpoře Česko-německoho fondu budoucnosti a grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Projekt Rysí hlídky je realizován díky grantové podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra a Nadace Patagonie. 

 

Šítky aktuality: