Patří mi tisícina větrné elektrárny

Sobotní Den větrné energetiky ukáže budoucnost české výroby elektřiny

Obří lopatka větrné elektrárny, model domácnosti jedoucí z čistých obnovitelných zdrojů a pokus o rekord v počtu dětmi namalovaných větrníků. To všechno bude pro veřejnost připraveno v sobotu 11. června v centru Brna v rámci Dne větrné energetiky zaštítěného ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a primátorem města Brna Petrem Vokřálem.

V Chrudimi se otevřou brány továrny vyrábějící komponenty pro větrné elektrárny, která je svého druhu největší v Česku. Návštěvníky také přivítá pět lokalit s větrnými elektrárnami, které představí čistou výrobu elektřiny budoucnosti.

Den větrné energetiky, konaný u příležitosti světového Dne větru a pořádaný Českou společností pro větrnou energii a Hnutím DUHA, chce veřejnosti ukázat, že z rozumného rozvoje větrné energetiky v Česku může mít prospěch každý. Důležitým krokem v tomto směru bude novela zákona, kterou navrhuje Hnutí DUHA a Komora obnovitelných zdrojů energie. Ta usnadní obcím a občanům vlastnit větrné elektrárny společně s farmáři nebo podnikateli [1]. Celý program sobotní akce najdete na webu Hnutí DUHA a České společnosti pro větrnou energii.

Větrné elektrárny nejsou jen zajímavým technickým monumentem v krajině, větrná energetika zaměstnává již dnes přes 2 000 lidí. Pokud bude přiměřeně podporována, může v průmyslovém Česku dát práci více než 20 tisícům lidí. Je také příslibem posílení energetické nezávislost obcí i státu a impulsem pro regionální rozvoj.

Přestože Česko není větrným Dánskem, existuje zde podle nezávislých studií Akademie věd dostatek vhodných míst, abychom větrnou energií pokryli až třetinu spotřeby elektřiny, samozřejmě s respektem k ochraně přírody a krajiny [2]. Hnutí DUHA společně s Komorou obnovitelných zdrojů energie však považují za důležité a výhodné, aby ti, kteří dostanou možnost využít přínosy, jež decentralizované zdroje nabízejí, byli farmáři, podnikatelé, běžní občané nebo obce.

Česko může zopakovat úspěch Skotska, Belgie, Německa a dalších států, které vsadily na princip, že obnovitelné zdroje energie patří těm, kteří elektřinu ze „svých“ elektráren spotřebovávají. Nikoli spekulantům a investičním skupinám z daňových rájů. Cestou k tomuto cíli je majetkové zapojení do projektů větrných elektráren, které ve formě novely o podporovaných zdrojích Hnutí DUHA spolu s Komorou obnovitelných zdrojů energie navrhují.

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:
„V Německu patří dvě třetiny celkového instalovaného výkonu všech obnovitelných zdrojů přímo spotřebitelům vyrobené energie – občanům, obcím, zemědělcům i podnikům. Navrhujeme něco podobného i v Česku: aby se na výrobě elektřiny nově podílely nejen velké energetické firmy, ale i ti, kteří ji odebírají."

Martin Mikeska, energetický expert z Hnutí DUHA, řekl:
„Společně jsme zastavili návrh nespravedlivých elektrických tarifů, protože jsme přesvědčení, že šetřit elektřinou a vyrábět ji z malých, čistých zdrojů se má lidem vyplatit. Nyní chceme prosadit, aby pro obce, farmáře, malé podnikatele i veřejnost bylo výhodné podílet se na malých projektech decentralizovaných zdrojů energie."

Kontakty:

Martin Mikeska, energetický expert Hnutí DUHA, telefon 603 780 670, email martin.mikeska@hnutiduha.cz
Štěpán Chalupa, Komora obnovitelných zdrojů energie, telefon 603 420 387, email stepan.chalupa@komoraoze.cz

Poznámky:

[1] Návrh novely a podrobnosti o konceptu obecních a občanských větrných elektrárnách najdete na http://www.hnutiduha.cz/vitr/

[2] Hanslian, D., & Hošek, J. (2012): Aktualizovaný odhad realizovatelného potenciálu větrné energie z perspektivy roku 2012. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz   www.eeagrants.cz