Po stopách vlků v Pošumaví

Nové údaje o výskytu šelem v Pošumaví od dobrovolníků Rysích hlídek

Fotopasti Hnutí DUHA doplnily obraz aktuálního výskytu vlků v České republice. Portrétní záběr vlka, který se přišel na podzim podívat do objektivu automatické kamery, pochází z jižního Pošumaví. Jedná se o osamělého jedince. Na našem území se pohybuje jedna vlčí smečka na Kokořínsku a druhá na Broumovsku. Další trvalý výskyt vlků v ČR není prokázán, byli však letos zaznamenání i na Šluknovsku, v Krušných horách, Krkonoších, Jeseníkách a Beskydech.  

Nový záznam vlka se podařilo získat díky dobrovolnickým Rysím hlídkám Hnutí DUHA, které se podílejí na monitoringu a ochraně rysa ostrovida na Šumavě a v Pošumaví již jedenáct let. Za tu dobu se v nich prostřídalo přes 300 dobrovolníků a každoročně přibývají další. Také letos jsou pro nové zájemce připraveny úvodní školení, kde se budoucí „hlídkaři“ dozví vše potřebné o biologii a ekologii velkých šelem, jejich monitoringu i ochraně. Termíny školení a možnost přihlášení jsou na speciálním webu zaměřeném na velké šelmy v České republice www.selmy.cz [1].

Aktuální poznatky z vědeckého výzkumu v Evropě ukazují na velkou schopnost vlků putovat při hledání nového teritoria stovky kilometrů a přizpůsobit se člověkem pozměněné krajině střední Evropy. Oproti sousednímu Německu, Polsku či Slovensku Česká republika dlouze čekala na návrat první vlčí smečky. Přírodní podmínky jsou přitom u nás pro vlka velmi vhodné. Je tu dostatek kořisti - jelenů, srnců či divokých prasat. Vlčí populace pomáhá obnovit přírodní rovnováhu a přispívá k přirozené obnově našich lesů i snížení škod na zemědělských plochách, která způsobují divoká prasata.

Aktuální výskyt vlků v České republice:

CHKO Kokořínsko-Máchův kraj: Vlci se zde prvně objevili na jaře roku 2014. V létě pak zde byla zaznamenána první vlčata na území ČR po více než sto letech. Vlčí smečka se tu rozmnožuje již třetím rokem [2]. Na jejím monitoringu se podílí pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj a Hnutí DUHA Olomouc.

CHKO Broumovsko: Vlci, kteří se na Broumovsku usadili na podzim roku 2015, přivedli letos na jaře na svět minimálně dvě mláďata. Rozmnožování potvrdili během léta pracovníci Hnutí DUHA Olomouc a Správy CHKO Broumovsko prostřednictvím nahraného vlčího vytí a také díky záběrům z fotopastí [3].

Jihozápadní Čechy: Informace o trvalém výskytu vlků na Šumavě a v Pošumaví nejsou k dispozici. Jednotlivé záznamy z fotopastí či přímá pozorování svědčí spíše o tom, že územím procházejí téměř bez povšimnutí člověka jednotliví vlčí tuláci. Necelých třicet kilometrů za rakouskými hranicemi se od letošního roku objevuje vlčí smečka se čtyřmi vlčaty [4]. Na monitoringu šelem v jihozápadních Čechách spolupracují především pracovníci Správy NP a CHKO Šumava, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Blanský les, organizace ALKA Wildlife a Hnutí DUHA.

Dále byl letos výskyt vlků doložen ve většině našich pohraničních pohoří, například v Krušných horách, na Šluknovsku, v Krkonoších, Jeseníkách nebo v Beskydech [5].

Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek Hnutí DUHA, řekla:
„Areál rozšíření vlka v Evropě se za posledních zhruba patnáct let výrazně rozšířil. Důkazem je situace v Německu, kde se na přelomu tisíciletí objevil první vlčí pár v německo-polské Lužici. Dnes se na území Německa pohybuje 46 smeček a 15 párů [6]. I výskyt vlků u našich jižních sousedů znamená, že je otázkou času, kdy se vlčí smečka usadí také na Šumavě a v Pošumaví.“

„Vlci jsou důležití pro regulaci zvěře i naše lesy. Pomáhají regulovat přemnožená divoká prasata a také jeleny a srnce, kteří nadměrným okusem poškozují lesní porosty. Případné škody způsobené chovatelům hospodářských zvířat hradí podle zákona stát. Nejlepší ochranou stád hospodářských zvířat jsou pastevečtí psi a vhodné elektrické ohradníky, které odradí šelmu od snadného získání kořisti.“
 
„Zvu všechny zájemce o monitoring a ochranu velkých šelem na úvodní semináře Rysích a Vlčích hlídek. Novým dobrovolníkům poskytneme odborné školení pro mapování a ochranu těchto vzácných zvířat a dozví se aktuální poznatky o stavu vlků, rysů a medvědů v České republice. Bližší informace o seminářích jsou na webu www.selmy.cz.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
 

Poznámky:

[1] Informace o úvodních školeních pro nové dobrovolníky Vlčích a Rysích hlídek jsou zde: http://www.selmy.cz/hlidky/aktualni-uvodni-seminare/. Školení se konají v termínech 25.-27.11.2016 v Prášilech a 9.-11.12.2016 v Prachaticích.

[2] Záběry Hnutí DUHA Olomouc vlků z oblasti CHKO Kokořínsko - Máchův kraj: https://www.youtube.com/watch?v=V_OiJBgkunk

[3] Záběry Hnutí DUHA Olomouc vlků z oblasti CHKO Broumovsko: https://www.youtube.com/watch?v=ww8zGAOpr00

[4] Více o výskytu první rakouské smečky zde: http://www.selmy.cz/clanky/do-rakouska-se-vraci-vlci-na-fotopast-zachyce...

[5] Více o výskytu velkých šelem v ČR: http://monitoring.selmy.cz/

[6] Přehledná mapka ilustrující rozšíření vlka v Německu: http://www.wolfsregion-lausitz.de/index.php/verbreitung-in-deutschland.


Příloha: nová fotografie vlka pořízená v jižním Pošumaví


Projekt Rysí hlídky je realizován díky grantové podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra a Nadace Patagonie. 
 


Šítky aktuality: