Vlčí a Rysí hlídky se rozrůstají: letos se poprvé uskuteční osm odborných školení po celé ČR

První začíná dnes ve středních Čechách

Zájemců o Vlčí a Rysí hlídky Hnutí DUHA přibývá po celé zemi. Ekologická organizace pro ně během podzimu připravila osm úvodních odborných školení v pěti oblastech ČR. První z nich, ve středočeské obci Příbohy, začíná dnes. Zahájí už sedmnáctou sezónu Vlčích a Rysích hlídek, které chrání velké šelmy a mapují jejich výskyt.

Noví zájemci o práci v hlídkách se o tomto víkendu dozví zajímavosti ze života velkých šelem i základní poznatky k terénnímu monitoringu. Během následujících víkendů se uskuteční podobná školení také na Šumavě, v Jizerských horách, Jeseníkách či Beskydech. Účastníci se setkají s odborníky z Hnutí DUHA, správ chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo dalších odborných institucí zabývajících se velkými šelmami.

Terénní lektoři Hnutí DUHA provedou nováčky také praktickou části školení v krajině. Nové poznatky si tak mohou ihned ověřit v praxi. Program školení bude doplněn promítáním tematických dokumentárních filmů i záběrů z fotopastí, které zachycují život velkých šelem v jejich přirozeném prostředí.

Získané znalosti budou noví dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek využívat především v zimě, kdy Hnutí DUHA každý víkend organizuje několik akcí zaměřených na monitoring a ochranu velkých šelem. Za sezónu pak jde až o 150 společných monitorovacích akcí. Dobrovolníci při pravidelném procházení terénu zaznamenávají nalezené pobytové znaky velkých šelem (např. stopy, trus), odebírají vzorky pro DNA a potravní analýzy a na vhodná místa umisťují fotopasti. Kromě pobytových znaků velkých šelem zaznamenávají také údaje o přítomnosti dalších chráněných druhů zvířat, například vydry říční nebo jeřábka lesního.

Důležitou součástí práce Vlčích a Rysích hlídek je i osvěta a šíření nezkreslených informací o velkých šelmách mezi místními obyvateli, turisty, lesníky a myslivci. Právě tolerance těchto skupin obyvatel k přítomnosti velkých šelem je zásadní pro jejich život.

Vlčí a Rysí hlídky jsou také prevencí proti pytláctví, svou přítomností v terénu odrazují potenciální lovce. Členové hlídek se vydávají do míst, ve kterých jsou velké šelmy v ohrožení, pátrají po známkách pytláctví a upozorňují na přítomnost masitých újedí, u nichž existuje velké riziko nelegálního zastřelení šelmy. V roce 2015 dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek nalezli desítku nelegálních újedí v různých oblastech výskytu velkých šelem. Jejich odstranění úspěšně vyřešili s uživateli mysliveckých honiteb.

Poznatky z terénu zdokumentované dobrovolníky Vlčích a Rysích hlídek Hnutí DUHA pravidelně zveřejňujeme na svých stránkách www.selmy.cz a v mapové aplikaci www.mapa.selmy.cz. Získané údaje o životě velkých šelem využívá Hnutí DUHA k osvětě veřejnosti, zároveň slouží i pro práci odborných institucí. Pracovníci Hnutí DUHA pravidelně publikují výsledky monitoringu společně s univerzitními vědci v českých i zahraničních odborných časopisech.

S rostoucí informovaností české veřejnosti o velkých šelmách a významu jejich přítomnosti v naší přírodě stoupá zájem dobrovolníků o účast v Rysích a Vlčích hlídkách. Jen za loňskou sezónu se společných akcí účastnilo 572 dobrovolníků, kteří v terénu nachodili téměř 14 tisíc kilometrů.

V letošním roce zaznamenaly fotopasti Hnutí DUHA hned několik zajímavých záběrů. Mezi ty nejzajímavější bezpochyby patří hrající si vlčata v CHKO Kokořínsko- Máchův kraj,  vlčata z CHKO Broumovsko či nové důkazy o rozmnožování rysa ostrovida v Novohradských horách https://youtu.be/q7fo3Ey6KIw.

Pro zájemce o účast na některém z podzimních školení jsou stále volná místa. Přihlášky na jednotlivá školení jsou dostupné na stránkách www.selmy.cz . Školení se uskuteční na následujících místech a termínech:

7.-9.10.    CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, Stráž pod Ralskem
21.-23.10.    CHKO Jizerské hory, Hejnice
4.-6.11.    CHKO Beskydy, Bumbálka
18.-20.11.    CHKO Jeseníky, Lipová-lázně
25.-27.11.    CHKO Beskydy, Huslenky
25.-27.11.    NP Šumava, Prášily
9.-11.12.Pošumaví, Prachatice

Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek na Šumavě a v Pošumaví, řekla:
„Poslední poznatky o počtu a genetickém stavu rysů v jihozápadních Čechách říkají, že zdejší populace je velmi křehká a ohrožená kvůli své izolovanosti a nízké početnosti. Dlouholetá systematická práce státní ochrany přírody v kombinaci s velkým zájmem a nadšením našich dobrovolníků může šumavským rysům skutečně pomoci. Dobrovolníci hlídek jsou dobře vyškoleni a díky jejich práci v terénu máme z Pošumaví řadu nových údajů. Doslova každým dnem očekáváme také příchod vlků do námi sledovaných oblastí. Zveme proto všechny zájemce především z jižních a západních Čech, aby se k nám přidali a pomohli nám chránit zdejší vzácné šelmy.“

Jiří Beneš, koordinátor Vlčích hlídek, řekl:
„Vlčí hlídky se mnoho let zaměřovaly na oblast česko-slovenského pohraničí. Velký zájem o účast v hlídkách nás loni vedl k rozšíření Vlčích hlídek také do Jeseníků. I v letošním roce přidáváme nové oblasti, ve kterých se budou hlídky pohybovat, monitorovat velké šelmy a svou přítomností odrazovat pytláky. Vyslyšeli jsme žádosti zájemců z oblastí CHKO Kokořínsko-Máchův kraj a CHKO Jizerské hory a právě do těchto chráněných území v letošním roce hlídky rozšiřujeme. Dobrovolníci Rysích a Vlčích hlídek dohromady přinášejí informace o výskytu velkých šelem ve většině našich hraničních pohoří.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Příloha: leták

Projekt Rysí hlídky je realizován díky grantové podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra a Nadace Patagonie. 

 

Šítky aktuality: