Velká exkurze napříč národními parky Šumava a Bavorský les

Již podvaadvacáté připravuje Hnutí DUHA tradiční velkou exkurzi napříč národními parky na obou stranách hranice. Celé čtyři dny strávíte v terénu na nejrůznějších místech Šumavy.

Podíváme se do míst, kde na velkých plochách vládne jen příroda:

  • Do Trojmezenského pralesa,
  • do jádrových oblastí národního parku Bavorský les i do okolí hájovny Březník na české straně hranice.

Uvidíme horská ledovcová jezera (Plešné i Roklanské) či dramatickou Ďáblovu soutěsku (Teufelsloch) a vystoupáme na nejvyšší vrcholy Šumavy – Velký Roklan, Luzný i Plechý.

Budeme mít možnost dobře srovnat různé přístupy k péči o les v národním parku, německý i český.

Nevyhneme se ale ani připomínkám z dob, kdy se na Šumavě plavilo vytěžené dřevo dolů do nížin – Schwarzenberskému kanálu či nádrži Reschbachklause.

Na závěr celé exkurze se projdeme také stezkou lesních prožitků (Seelensteig).

Večery budeme trávit v kempu na Soumarském mostě na břehu Vltavy a v německém kempu ve Finsterau na hranici národního parku Bavorský les.

Vašim průvodcem bude během celých čtyř dní již tradičně Jaromír Bláha.

UPOZORNĚNÍ: Exkurze se z poloviny koná na území NP Bavorský les za hranicemi v Německu. Pro případ, že by z důvodů opatření proti šíření koronaviru nebylo na konci srpna možné překračovat hranice do Německa, plánujeme záložní trasu, která by vedla pouze územím NP Šumava na české straně. O případné změně trasy i o případných souvisejících organizačních změnách budeme závazně přihlášené účastníky informovat později dle vývoje situace kolem koronaviru. Děkujeme za pochopení.

Termín

  • 18. - 23. 8. 2021

Ubytování

  • ve vlastních stanech v kempech na Soumarském mostě na břehu Vltavy a ve Finsterau na východním okraji národního parku Bavorský les nedaleko českých hranic

Cena

  • Účastnický poplatek činí 2800 Kč.
  • Zahrnuje: úhradu přenocování v kempech na Soumarském mostě a ve Finsterau, náklady na společné cesty autobusem, na přepravu batohů autem, na odborného průvodce na české i bavorské straně a na tlumočnici a další organizační náklady. Nezahrnuje jídlo a pojištění.
  • Část poplatku (2000 Kč) účastník platí předem po přihlášení na exkurzi, a to převodem na účet. Zbylou částku poplatku (800 Kč) účastník zaplatí v hotovosti na začátku exkurze.

Přihláška

Přihlásit se můžete vyplněním jednoduchého formuláře zde. Neváhejte, neboť počet účastníků je omezen.

Přihláška je nezávazná a po jejím obdržení vám pošleme další informace o akci. Přihlášení na akci je závazné po odeslání účastnického poplatku (2000 Kč).