Publikace

Staré stromy a tlející dřevo

55 / 12 / 9

Ekonomická analýza přírodě blízkého obhospodařování lesů

Poněkud širším výkladem chce publikace prokázat, že přírodě blízké hospodaření v lesích je také nutné učinit základem trvalé udržitelnosti lesa a jeho správy.

Holosečné kácení

55 / 12 / 9

Stránky