Publikace

Prales u pramenů Vltavy

Pod Černou horou na Šumavě se sbíhají desítky pramínků, jež dávají vzniknout bájemi opředené řece Vltavě. Toto podmanivé místo odedávna láká poutníky i turisty. Málokdo však ví, že právě kolem pramenů Vltavy se dochoval zbytek vzácného horského smrkového pralesa – typického pro Šumavu.

Borové monokultury

Výsadba monokultur borovice lesní likviduje přírodě blízké listnaté a smíšené lesy a mění je v umělé nevzhledné plantáže. Současně dochází k vymírání mnoha druhů živočichů a rostlin a k poškozování lesní půdy. Nepřirozené monokultury jsou náchylnější k požárům a jiným kalamitám. A navíc, procházka v takovém lese není zrovna pastvou pro oči. Proto musíme monokultury borovic převést zpět na smíšené lesy a přestat s kácením posledních zbytků cenných dubových lesů.

Národní lesnický program

55 / 14 / 9

Skládky a spalovny odpadů

20 / 12 / 9

Stránky