Naši lidé

V kanceláři Hnutí DUHA pracuje přes čtyřicet zaměstnanců a řada dobrovolníků. V různých městech máme asi deset místních poboček s desítkami spolupracovníků. Seznamte se s některými z našich lidí.

Pokud nás chcete kontaktovat, napište prosím na info@hnutiduha.cz.

Lidé Hnutí DUHA

Jiří Koželouh
programový ředitel

Vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Specializoval se na klimatologii a krajinnou ekologii. Nyní má na starost strategii a vedení programové práce – a koordinuje legislativní činnost Hnutí DUHA. Když občas vypadne z pracovního koloběhu, podniká výlety do okolí Brna a snaží se plaváním zachraňovat zbytky fyzické kondice. V létě vyráží na pěší výlety zejména podél tuzemských vodních toků.

 

 

 

Marie Horáková
finanční ředitelka

Marie má řadu zkušeností z působení v menších neziskových organizacích. Znát ji můžete také z občanského sdružení Barvínek, které od roku 2008 vede. V Hnutí DUHA působí od roku 2011 a má na starost především finanční koordinaci, získávání dotací a řádné vyúčtování projektů. Přestože pracovně přesídlila do Brna, nadále žije na vesnici, kde se snaží o rozvoj komunitního života. Na koloběžce ráda objevuje zapomenuté kouty rodné Drahanské vrchoviny.

 

 

 

Romana Kaclíková
energetická expertka

V Hnutí DUHA vede šestičlenný tým zabývající se prosazováním čistější energetiky a moderní ekonomiky. Především se zaměřuje na obnovitelné zdroje, energetickou efektivitu a zelená pracovní místa. 

 

 

 

Jaromír Bláha
expert programu Lesy

Jaromír je duší programu, který má v Hnutí DUHA na starost všechno související s lesy a ochranou přírody. Najdete ho obvykle v Poslanecké sněmovně u projednávání lesního zákona, při terénní pochůzce s pracovníky Národního parku Šumava (v letech 2004–2006 byl členem jeho vědecké rady) nebo nad lesnickými statistikami. Má myslivecké zkoušky (ale ne pušku). V letech 1999 a 2008 obdržel od slovenské Nadácie Zelená nádej středoevropskou Cenu za lesoochranársky čin roka, v roce 2000 Haas-Lechnerovu cenu v Německu a v roce 2003 cenu Přátel přírody.

 

 

 

Ivo Kropáček
vedoucí programu Odpady

Vystudoval odpadové hospodářství na Vysokém učení technickém v Brně. Několik let pracoval v brněnské a pak olomoucké místní pobočce Hnutí DUHA. Nyní vede odpadový program. Má na starost prosazování lepších recyklačních služeb pro domy a byty, či legislativy podporující prevenci odpadu. Napsal několik publikací, počínaje odbornými studiemi přes manuály pro radnice až po vzdělávací brožurky pro děti. Pokud potřebujete vědět, jak funguje podpora vratných lahví ve Švédsku nebo sběr tříděného odpadu v Curychu, narazili jste na toho pravého. Velkou část svého pracovního času věnuje také spolupráci s městy a obcemi. Je členem Rady odpadového hospodářství, poradní instituce ministerstva životního prostředí.

 

 

Klára Kyralová
expertka na potraviny a zemědělství

Vystudovala sociální antropologii a environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně. V Hnutí DUHA pracuje od roku 2012, věnuje se tématům zemědělství, místních potravin a odpovědného spotřebitelství. Na starosti má především projekt adresář farmářů, který mapuje drobné české zemědělce a komunitou podporovaná zemědělství; a web Umění žít, který přináší tipy na odpovědný životní styl.

 

 

 

 

Vít Kouřil
šéfredaktor časopisu Sedmá generace

V roce 2005 se stal šéfredaktorem Sedmé generace – dvouměsíčníku, který Hnutí DUHA vydává, aby vytvořilo platformu pro debatu o společenských a etických souvislostech ekologických problémů. Kromě toho přednáší o médiích na univerzitě a všude jezdí na kole.

 

 

 

 

 

Rada Hnutí DUHA pro období 2017-2019

Simona Horká - předsedkyně

Eliška Bartošová

Jaromír Bláha

Pavel Doucha

Radek Kubala

Miroslav Kutal

Lukáš Likavčan

Martin Mikeska

Jitka Nesrstová

Kateřina Rezková

Vratislav Vozník