Naše úspěchy

Děláme vše pro to, abychom zajistili zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku pro všechny. Tvrdě pracujeme a naše práce má výsledky. Podívejte se na to, co jsme již dokázali.

Prosadili jsme nové zákony

 • Připravili jsme a prosadili první český zákon o ochraně ozónové vrstvy.
 • Podíleli jsme se na vytvoření pravidel zdravého hospodaření v lesích (FSC). Dnes už se podle nich hospodaří na 53 tisících hektarech. >> více
 • Pomohli jsme prosadit zákon o čistých obnovitelných zdrojích energie: Poslanci v roce 2005 schválili asi nejdůležitější ekologický zákon posledních let, na kterém jsme se významně podíleli – o podpoře energie z obnovitelných zdrojů. Exhalace v důsledku tohoto zákona klesly tak, jako kdyby přestalo jezdit 339 tisíc aut.
 • Konec dovozu odpadků: Díky naší práci Poslanecká sněmovna zamítla návrh, který by otevřel cestu dovozu odpadků ze zahraničí k pálení v českých spalovnách. Zároveň jsme navrhli zákon, který zajistí, že recyklovat bude nejen správné, ale i snadné. >> více
 • Velká výzva: Prosazujeme nový zákon, který závazně stanoví, že Česko bude snižovat závislost na drahých fosilních palivech – krok po kroku, rok po roku. Dvacet dva tisíc lidí, řada českých firem i několik politických stran, včetně ČSSD a Věcí veřejných, už oznámilo, že takový zákon chce podporovat.

Pomohli jsme lidem

 • Založili jsme farmářský trh: S naší pomocí byl otevřen první farmářský trh v Ostravě.
 • Bráníme obce: Dlouhodobě a úspěšně bráníme obce Horní Jiřetín a Černice před zbouráním kvůli těžbě uhlí – prosadili jsme vyřazení zásob pod těmito obcemi ze státní energetická koncepce. >> více
 • Čerstvé a místní jídlo na vašem stole. Pomohli jsme v mnoha městech vytvořit bedýnková družstva, díky kterým můžete mít čerstvé potraviny přímo od farmáře.
 • Najdeme vám vašeho farmáře: Zpřístupnili jsme kompletní adresář ekologicky hospodařících zemědělců. >> více
 • Giganti pečou bio: Největší české pekárny začaly péct biochleba po dvouleté kampani Hnutí DUHA a žádostech tisíců lidí.
 • Aktivní občané mají šanci: Ochránili jsme práva občanů vyjadřovat se k chemičkám, dolům, skládkám a podobným megaprojektům ve svém sousedství.
 • Vratné či jednorázové: Prosadili jsme změnu zákona, podle které supermarkety musí zákazníkům umožnit výběr mezi vratnými lahvemi a obaly na jedno použití.

Uchránili jsme přírodu

 • Sázíme stromy: Vysadili jsme čtvrt milionu stromků do českých lesů a strávili tisíce hodin prací na ozdravení českých lesů.
 • Díky nám byl zamítnut návrh na odstřel kriticky ohrožených rysů.
 • Chráníme Šumavu: Již dvacet let úspěšně chráníme existenci unikátní šumavské přírody – monitorujeme práce v národním parku, hlídáme těžařské firmy před nezákonným jednáním.
 • Pomohli jsme odvrátit návrhy na odtržení tisíců hektarů území od národního parku Šumava a zabránili kácení ve zbytcích jedinečných pralesů. Pokračujeme v tom i nyní.
 • Chráníme vzácné šelmy: Již 12 let chráníme každoročně rysy na Šumavě a v Beskydech před pytláky.
 • Hnutí DUHA, státní lesy, soukromí vlastníci, myslivci, dřevaři i zástupci vědců se v průlomové dohodě shodli na společném plánu, jak ozdravit české lesy.
 • Stop dolům na zlato: Spolu s postiženými obcemi, místními občany a dalšími organizacemi i jednotlivci jsme pomohli zabránit otevření dolů na zlato u slapské přehradní nádrže a na Šumavě. Navíc parlament přijal námi navrženou změnu zákona, která zakazuje při těžbě surovin používat nebezpečné kyanidové loužení.