Odpady

Deset recyklovaných PET lahví stačí k výrobě trička, patnáct kartonů od džusu lze předělat na dětské leporelo. Chceme, aby třídit odpad bylo nejen správné, ale také snadné – stejně pohodlné jako jej sypat do popelnice.

Chytrá recyklace sníží naši závislost na přírodních surovinách, takže jich nebudeme muset tolik vytěžit nebo za drahé peníze dovážet z jiných zemí. Je to levnější pro domácnosti, pro radnice i pro ekonomiku.

  • Víte, že? Tři čtvrtiny komunálního odpadu končí na skládkách nebo ve spalovnách. Přitom v Německu recyklují více než 60 procent a belgické Vlámsko dokonce přes 70 procent odpadků.

Prosazujeme nový zákon o odpadech i grantové programy, které rodinám usnadní třídění a recyklaci odpadu. Pomáháme konkrétním radnicím se zaváděním lepší recyklace v jejich městě či obci. Navrhujeme také účinnou legislativu, jež motivuje:

  • supermarkety, aby nás neobtěžovaly zbytečnými (a drahými) obaly,
  • výrobce, aby dodávali trvanlivější zboží.

REdUSE

Lidstvo používá stále více přírodních zdrojů. Náš životní styl má vážné dopady na životní prostředí, lidi a přírodu po celém světě. Pokud se toto nezmění, naše budoucnost je nejistá. REdUSE – pro zodpovědné nakládání s přírodními zdroji.

Mohlo by vás zajímat:

Štítky: