Recyklace

Velkou část odpadků, které končí na skládkách nebo se pálí, by šlo znovu použít. Česká republika však recykluje pouze asi 24 procent komunálního odpadu. Přitom v sousedním Německu a jiných zemích využívají více než polovinu svých odpadků. Proč nemáme stejné výsledky také my?

Hlavní příčinou je obtížná recyklace. Zatímco popelnice stojí před každým vchodem, k barevným kontejnerům na tříděný odpad obvykle musíme chodit o několik ulic dál.

Plýtvání surovinami

Miliony tun druhotných surovin, které bychom mohli znovu využít, končí na skládkách nebo se pálí. Každou tunu zbytečně vyhozeného materiálu je potom nutné pokácet, vytěžit nebo vyrobit, často za cenu nového znečištění.

  • Víte, že? Slovenské město Palárikovo třídí a opět používá 75 procent svých odpadků. Třikrát více než Česká republika. PET lahve slouží k výrobě triček nebo koberců, z plechovek od piva se dají dělat karoserie pro auta.

Lepší recyklace

Hnutí DUHA už navrhlo a prosadilo do vládního plánu nakládání s odpady, aby recyklace stoupla na úroveň, kde bylo Německo před deseti lety. Teď jsou nutná konkrétní opatření, která to zajistí:

  • Snadnější třídění: Po vzoru úspěšných evropských zemí (a některých českých obcí). Třídění musí být stejně snadné jako sypat odpadky do popelnice.
  • Recyklační sleva: Nižší poplatky za skládkování zbytkového odpadu pro ty obce, které hodně recyklují.
  • Odpovědnost výrobců za odpad z jejich zboží: Přiměje je, aby dodávali trvanlivější a snadněji recyklovatelné výrobky, například vratné lahve, a nepřidávali zbytečné obaly.

Chytrá ekonomika

Recyklace je chytřejší řešení než vyhazování cenných surovin na skládky a do spaloven.

  • Nevyhazujeme peníze: Na skládkách a ve spalovnách každoročně končí recyklovatelné materiály za tři miliardy korun. Jejich zpracováním bychom ušetřili dovoz surovin z ciziny, práci i energii. Recyklace hliníku ve srovnání s výrobou nového z přírodní suroviny vyžaduje pouhých pět procent elektřiny.
  • Nová průmyslová odvětví: Větší recyklace nastartuje nová odvětví. Pokud bychom recyklovali stejně jako belgické Vlámsko, české podniky by vytvořily deset tisíc nových pracovních míst pro dělníky a inženýry.

Mohlo by vás zajímat:

    Štítky: