Publikace

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Velké šelmy v ČR

56 / 55 / 12 / 9

Ekonomická analýza přírodě blízkého obhospodařování lesů

Poněkud širším výkladem chce publikace prokázat, že přírodě blízké hospodaření v lesích je také nutné učinit základem trvalé udržitelnosti lesa a jeho správy.

Povodně a krajina

56 / 12 / 9

Stránky