Publikace

Ekonomická analýza přírodě blízkého obhospodařování lesů

Poněkud širším výkladem chce publikace prokázat, že přírodě blízké hospodaření v lesích je také nutné učinit základem trvalé udržitelnosti lesa a jeho správy.

Velké šelmy v ČR

56 / 55 / 12 / 9

Povodně a krajina

56 / 12 / 9

Stránky