Publikace

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Ekonomická analýza přírodě blízkého obhospodařování lesů

Poněkud širším výkladem chce publikace prokázat, že přírodě blízké hospodaření v lesích je také nutné učinit základem trvalé udržitelnosti lesa a jeho správy.

Šumava - národní park rašelinišť, pralesů a kůrovce

Šumava patří mezi klenoty českého přírodního dědictví. Rozsáhlá rašeliniště, pralesovité porosty horských smrčin a budčin, divoké řeky, ledovcová jezera i mokřady Vltavského luhu tvoří pestrou mozaiku vzácných přírodních biotopů.

Kalendář českého ovoce a zeleniny

52 / 51 / 13 / 10

Národní lesnický program

55 / 14 / 9

Stránky