Povodně a krajina

Záplavy připravují lidi o život a způsobují miliardové škody. Velká voda není způsobena pouze silnými dešti. Hnutí DUHA prosazuje zdravější péči o krajinu tak, aby lépe zadržovala povodně.

Obnovit meandry

Zhoršují průběh mají povodně i proto, že je v krajině příliš mnoho narovnaných koryt, kterými povodeň rychle – a tedy s větší silou – proudí do nížin. Během dvacátého století se celková délka českých řek a potoků zkrátila o třetinu. Potřebujeme na vhodných místech obnovit meandrující koryta či lužní lesy a louky, kam by se voda mohla neškodně rozlévat.

  • Víte, že? Při povodních v červenci 1997 poslední tři komplexy lužních lesů a luk na Moravě zachytily více vody než všechny přehrady v povodí Moravy a Odry dohromady.

Vrátit zeleň do krajiny

Stát by také měl investovat do obnovy remízků a mezí, luky, pastviny, malých mokřadů, které v polní krajině slouží jako zelené bariéry a zadržují vodu. Měla by to také být podmínka, bez které zemědělci nebudou mít nárok na dotace. Orná půda u nás tvoří 71 % zemědělských pozemků, zatímco průměr zemí Evropské unie činí 60 %.

Zdravější lesy

Hnutí DUHA také prosazuje reformu lesního zákona, která by vyloučila holosečné kácení na svazích a vyžadovala namísto něj těžbu po jednotlivých stromech.

Méně staveb na březích

Účinek povodní zvyšuje budování dalších domů právě v říčních nivách, kde je vysoké riziko záplav. Územní plány obcí by měly s tímto nebezpečím počítat: břehy řek ponechávat volné a výstavbu i zemědělské hospodaření směřovat na výše postavená místa. Radnice a obecní úřady také musí omezit přebytečné betonování či dláždění a více chránit zeleň. Trávníky či zelené plochy ve městech lépe vsakují déšť.

Ani sebelepší krajina nemůže zcela zabránit záplavám při katastrofálních deštích. Omezuje však sílu povodně a zpomalí ji. Zároveň se musí stavět místní hráze, které přímo chrání obce.

Stát by proto měl pracovat na ozdravění krajiny. Hnutí DUHA proto prosazuje:

  • reformu lesního zákona,
  • změnu zemědělských dotací,
  • obnovu meandrujících koryt a lužních lesů,
  • lepší péči o zeleň ve městech.
Štítky: