Experti

Jiří Koželouh
programový ředitel Hnutí DUHA, expert na ovzduší a změnu klimatu

Vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Specializoval se na klimatologii a krajinnou ekologii. Nyní má na starost strategii a vedení programové práce a koordinuje legislativní činnost Hnutí DUHA. V rámci energetiky se věnuje hlavně oblasti snižování závislosti na uhlí a s tím souvisejícími otázkami znečištění ovzduší a snižování emisí skleníkových plynů. Má dvě dcery, takže ve volném čase se věnuje zejména rodině – ideálně, když při tom jede celá rodina na jeho oblíbený Balkán.

Karel Polanecký
energetický expert

Vystudovaný strojař, který už přes dvacet let pracuje jako energetický expert Hnutí DUHA. Zaměřuje se na témata obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, jaderné energetiky a snižování závislosti na uhlí. „Bydlím se ženou a dvěma dětmi na malém městě (nemáme ani 1 000 obyvatel), což mi dává jedinečný pohled na život.“

Štítky: