Ekologické zemědělství

Zdravé ekologické zemědělství zajišťuje pestrou krajinu i potraviny, kterým se dá důvěřovat. Farmáři se řídí přísnými pravidly, jejichž dodržování kontroluje stát:

  • používají organické hnojení namísto průmyslových hnojiv,
  • nestříkají pole pesticidy,
  • střídají na polích plodiny,
  • chovají zvířata ve slušných podmínkách,
  • vracejí do krajiny zeleň.

Bio přibývá

Ekologické hospodaření už tvoří více než 11 procent české zemědělské půdy. Ale většinou jsou to pouze louky a pastviny. Hnutí DUHA prosazuje, aby se pravidla ekologického zemědělství používala více také:

  • na polích nebo v sadech,
  • v chovech hospodářských zvířat. 

Zdravější krajina

Ekologické zemědělství zvyšuje rozmanitost zvířat a rostlin na venkově. Potvrdilo to sčítání na desítkách farem z různých evropských zemí. Srovnávaly se počty rostlin, motýlů, ptáků či jiných zvířat na průmyslových farmách a na ekologických statcích.

  • Víte, že? V Dánsku na ekologických statcích napočítali dvakrát až třikrát více ptáků.

Ekologické farmaření chrání půdu a díky rozumnějšímu hnojení z polí stéká do řek menší množství dusíku: na každý hektar až o polovinu méně. Dusík v přehradách a rybnících přispívá k růstu takzvaného vodního květu, který komplikuje letní koupání. Přemnožené sinice a řasy jsou nejen nepříjemné, ale často způsobují i alergické reakce.

Zdravá zvířata

Ekologičtí farmáři zajišťují svým hospodářským zvířatům dostatečně prostorný výběh a dobré podmínky k životu. V ekologickém zemědělství jsou zakázány nelidské velkochovy, kde slepice stráví svůj život v klecích namačkány jedna na druhé nebo kde prasata živoří v boxech na železných roštech. Zvířata dostávají kontrolovaná krmiva z ekologického zemědělství a zdravým kusům se nesmějí rutinně podávat antibiotika ani hormony. Taková pravidla se projevují na životní pohodě zvířat. Navíc se pak na náš stůl dostávají potraviny, kterým se dá důvěřovat.

Nejen o ekologických souvislostech produkce masa se dočtete v naší unikátní studii Atlas masa, která mapuje masný průmysl.

Život na venkově

Biostatky oživují český venkov. Místo (dovezených) chemikálií používají (místní) lidskou práci. Proto zaměstnávají o 10–20 procent více rukou než průmyslové farmy a důležité je také to, že peníze zůstanou doma – točí se v místní ekonomice, a pomáhají tak její prosperitě.

Štítky: