Naše práce

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Našich výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.

Kvalitní život

Hnutí DUHA prosazuje opatření, která zajistí zdraví a kvalitu života pro každého z nás. Chceme chytré domy, které rodinám zajistí nízké účty za energii, potraviny bez toxických látek a lepší recyklaci odpadu namísto skládek. Prosazujeme více cyklostezek ve městech a kvalitní veřejnou dopravu.

Zdravá příroda

Chceme pestrou českou krajinu pro turisty s místy ponechanými přírodě. Prosazujeme, aby část národního parku Šumava byla vyčleněna pro divočinu bez zásahů člověka. Usilujeme o zdravé hospodaření v lesích či v zemědělské krajině a o návrat velkých šelem na naše území.

Chytrá ekonomika

Iniciativou Velká výzva prosazujeme nový zákon, který závazně stanoví, že Česko bude snižovat závislost na drahých fosilních palivech – krok po kroku, rok po roku. Připravili jsme koncepci Chytrá energie – konkrétní a propočtený plán, jak mohou inovace a nová odvětví proměnit energetický metabolismus české ekonomiky. Usilujeme o reformu mýtného, která zajistí, aby ve městech a obcích ubylo nákladních vozů.

Aktivní veřejnost

Vytváříme prostor pro vyjádření vlastních názorů. Prosazujeme, aby lidé měli právo se vyjádřit ke stavbám za jejich domovy. Pomáháme zakládat farmářské trhy a radíme, jak si vybrat zdravější zboží, jak se dostat k čerstvým potravinám nebo jak šetrněji cestovat.

Jak pracujeme?

  • Prosazujeme lepší zákony a další ekologická opatření: navrhujeme řešení a jednáme o nich s úřady, ministry a poslanci.
  • Argumentujeme připravenými a podloženými fakty: naši pracovníci připravují odborné studie či analýzy a spolupracují na nich s odborníky.
  • Pravidelně informujeme veřejnost i novináře: sledujeme a komentujeme ekologická témata. Pořádáme odborné exkurze, debatujeme s veřejností, vydáváme informační publikace. Aktivně zapojujeme veřejnost do naší práce.
  • Pracujeme s partnery: spolupracujeme s obcemi či kraji, vědci, podniky, firmami a průmyslem a s řadou dalších. Dáváme si přitom důsledně pozor na svoji nezávislost.

Mohlo by vás zajímat: